HEALTHfx: Health Co-Benefits of Green Buildings

מחקר שהתפרסם לאחרונה והתבצע על ידי חוקרים באוניברסיטת הרווארד מגלה נתונים מפתיעים על התועלות הבריאותיות והכלכליות של בנייה ירוקה. בין השאר עולה מהמחקר כי במדינות מסוימות התועלות הבריאותיות אף עולות על התועלות הכלכליות. סך כל התועלות הבריאותיות מוערכות ב 4.4 מיליארד דולר, וזאת בנוסף לתועלות הכלכליות הישירות מחיסכון באנרגיה שמוערכות ב 7.5 מיליארד דולר.

לקריאה נוספת

Silence is Golden