קול קורא לשיתופי פעולה של מוסדות השכלה גבוהה ותעשיית ענף הבנייה לטובת קידום חדשנות סביבתית בתעשייה

במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה הופץ קול קורא אקדמיה תעשיה, שנועד לקדם שיתופי פעולה ופרויקטים, המחברים בין סטודנטים ומוסדות בהם נלמדים מקצועות האדריכלות, ההנדסה והעיצוב, לבין חברות ישראליות מתעשיית ענף הבנייה במטרה לעודד חדשנות סביבתית.
אחד הפרויקטים הזוכים הוא שיתוף פעולה בין בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ובין חברת נגב אקולוגיה, חברת נשר, חברת קדמור מהנדסים, עירית ירושלים, ומכון קזאלי באוניברסיטה העברית, אשר עסקו בנושא של מחזור גזם.
האתגר בפרויקט זה היה לפתח שיטת עיצוב וייצור אשר תעשה שימוש בענפי הגזם לפני שהם נכנסים למרסקת הגזם, ובכך להציע מנגנון שימוש חוזר חדשני לזרם פסולת זה.

ברכות לאדריכל ברק פלמן מנחה הקורס ולצוות הסטודנטים מבצלאל על פרויקט מרשים זה!

Silence is Golden