צמיחה חיובית לאנרגיות מתחדשות

תמונת מצב - אנרגיה מתחדשת; טכנולוגיות ורגולציה.

ביום 23.6.2015 התקיים בכנסת יום הסביבה אשר במסגרתו פורסם דוח מקצועי של איגוד חברות אנרגיה ירוקה בישראל. דוח זה סוקר ומסכם את התפתחותו של תחום האנרגיה המתחדשת בעולם.
הדו"ח מראה כי, עולם האנרגיה נמצא בתהליך של מהפכה הצפויה להמשך לאורך העשור הקרוב, עם התחברותו של תחום החשמל לעולמות הטכנולוגיה, המחשוב, והתקשורת.

האנרגיה המתחדשת תורמת ליכולת הקדמה האנושית להתנתק מהצורך בשריפת דלקים פוסיליים בתהליך ייצור החשמל ולעבור לשימוש במקורות אנרגיה בלתי מתכלים, אין סופיים ופחות מזהמים. יש לה תפקיד בקידום המדיניות החברתית ולכן התחום זכה לעידוד שהביא לצמיחה גוברת ועקבית בעולם כולו. למדינת ישראל קיימים יתרונות יחסיים בתחום זה, הן של הון אנושי והן של קרינת שמש ותנאי אקלים מיטביים.
בתחילת שנות ה-2000 גרמניה ויפן היו הראשונות שקידמו מהפכה סולארית ובמשך השנים הצטרפו אליהן מדינות רבות. גרמניה היא השיאנית של ההתקנות הסולאריות בעולם ובמאי 2013 היא קבעה שיא של ייצור 74% מאספקת החשמל הכוללת במדינה מאנרגיה מתחדשת.
בשנת 2014 כ-59% מהמתקנים החדשים שחוברו לרשת החשמל בעולם היו מתקני אנרגיה מתחדשת. נכון לסוף שנה זו, כל מתקני האנרגיה המתחדשת שהותקנו בעולם מספקים כ-22.8% מייצור החשמל של האנושות כולה. בתחילת שנת 2015 נמצא ש-164 מדינות, המהוות כ-85% מכלל מדינות העולם, מקדמות מדיניות לעידוד ייצור ושילוב חשמל מאנרגיות מתחדשות. כיום, מדינות רבות בעולם מייצרות חלק ניכר מצריכת החשמל מאנרגיות מתחדשות ויש מדינות שהגדירו לעצמן יעד ייצור של 100% אנרגיות מתחדשות.
ייצור חשמל פוטו-וולטאי (סולארי):
טכנולוגיה שהתפתחה מאוד בעשור האחרון כתוצאה מהפחתת המחירים המשמעותית של הפנאלים הסולאריים שהביאה לשיפור בכדאיות הכלכלית של ההתקנות. בשלוש השנים האחרונות התווספה כמות של אנרגיה פוטו-וולטאית המהווה מעל ל-60% מכלל ההספק העולמי המותקן של אנרגיה זו. באירופה מיוצרת כמות שביכולתה לספק את הצריכה השנתית של כ-45 מיליון בתי אב. מבין שיאניות הייצור הסולארי פוטו-וולטאי ניתן למצוא את איטליה מייצרת כ – 7.9% מכלל הצריכה השנתית, גרמניה עם כ – 7%, מספר שאף הגיע לייצור שיא של כ – 50% מייצור החשמל בשעת שיא ובמדינת קליפורניה בארה"ב  הגיעו בשעות שיא לייצור של כ – 18% מכלל הצריכה במדינה מאנרגיה סולארית פוטו-וולטאית.
ייצור חשמל מאנרגיית רוח:
ייצור חשמל מאנרגיית רוח מהווה נדבך משמעותי מייצור החשמל בכלל ומייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות בפרט והוא נמצא במגמת צמיחה מתמדת לאורך השנים.
נכון לסוף שנת 2014 היקף ההספק המותקן של אנרגיית רוח באיחוד האירופאי לבדו עמד על כ-14.1% מכלל ההספק המותקן. אנרגית הרוח סיפקה 10.2% מכלל צריכת החשמל באיחוד האירופאי (צמיחה של יותר מ-2% משנת 2013).
ייצור חשמל תרמו-סולארי:
בייצור החשמל התרמו סולארי הממורכז ההתפתחות הייתה פחות משמעותית בהשוואה לשאר התחומים של ייצור חשמל. טכנולוגיה זו מבוססת על ניצול חום השמש ובהתאם ניתן לאגור את חום השמש ולאפשר ייצור חשמל סדיר יותר ובעל תכונות איכות חשמל טובות יותר בהשוואה לטכנולוגיות אנרגיה מתחדשות אחרות. כיום המשתמשות העיקריות בחשמל התרמו סולארי הן ספרד וארה"ב, אך נראה שמדינות נוספות (כגון הודו, מרוקו ודרום אפריקה) מצמצמות את הפער בהדרגה. בישראל מקדמים כיום שני פרויקטים תרמו-סולאריים באתר אשלים שבנגב.
ייצור חשמל מביו-גז ופסולת עירונית מוצקה:
ענף ייצור החשמל מביו-גז ופסולת עירונית מוצקה נמצא בתאוצה של היקף השימוש בשוק החשמל העולמי, והוא צמח בעשור האחרון בהיקף של כ-6%-10% בשנה. זאת בעיקר לאור העובדה ששימוש זה הפך לחלק מתכניות לאומיות למחזור וטיפול בפסולת -ממשאב מיותר ומטריד למשאב שימושי וכלכלי. נכון לשנת 2013, המדינות הבולטות בעולם בייצור חשמל בטכנולוגיה זו הן: ברזיל, המייצרת כ-7% מכלל ייצור החשמל שלה מטכנולוגיה זו, גרמניה, המייצרת כ-8% ושוודיה, המייצרת כ-10% מכלל החשמל שלה מביו-גז ופסולת עירונית מוצקה.

יעדים לאומיים לשילוב אנרגיות מתחדשות בעולם
ייצור חשמל ממקורות מתחדשים הפך בשנים האחרונות לכלי עזר משמעותי ולאור כך הוא קיבל את עיקר תשומת הלב מבין השימושים האפשריים באנרגיה מתחדשת. מספר המדינות המקיימות מדיניות לאומית לקידום חשמל מאנרגיות מתחדשות נמצא בעליה מתמדת ולכן יש צורך ממשי בבניית תכניות עולמיות בתחום זה, בהגדרת יעדים ברורים לשילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל ובקידום צעדים ליישומן. מדינות רבות הציבו לעצמן יעדים לשילוב אנרגיות מתחדשות. המדינות המעוניינות בהשגת יעדים לאומיים מחויבות ביישום תהליכי בקרה וקביעת מדדי ביצוע לבחינת התקדמות התכנית הלאומית.

לצפייה בדוח המלא:

 

Silence is Golden