כלים לבחירת עצים ממקור אחראי

אחריות לטבע

המועצה לניהול יערות (Forest Stewardship Council) היא מערכת הבקרה והפיקוח הבינלאומית המוכרת ע"י ארגונים סביבתיים וחברתיים בכל רחבי העולם. החותמת מבטיחה לכם שהעץ שקניתם הגיע ממקור שמנוהל בצורה אחראית ומקיימת, בהתאם לתקנים סביבתיים וחברתיים.
לתקן FSC חשיבות רבה, וסימון מוצרים בו מעודד לקוחות לצרוך רק עצים ממקור מהימן ואחראי. עם זאת, מאחר ויש פעמים רבות מידע מוטעה שמופץ, אספנו עבורכם את הכלים להבטיח שהעץ שאתם קונים בעל תקן איכות FSC אמיתי.
קיימים שני סוגים של אישרים FSC:
אישור ניהול יער (Forest Management certification): המעיד על כך שהעץ עצמו נכרת ביער שמנוהל על פי עקרונות ה-FSC.
אישור שרשרת האספקה (Chain of Custody certification): מעיד על כך שהעץ FSC לא מעורבב עם עצים אחרים לאורך כל הדרך עד הלקוח.
לעץ בעל תקן איכות FSC אמיתי יש את שני סוגי האישורים

דוגמה להמחשה בלבד: נניח שהעץ נכרת בחלקת AMATA, אתר שמוכר איפאה בעל תקן FSC בברזיל. לאתר AMATA, יש אישור ניהול יער. AMATA מוכרת את העץ למשווקים ויצואנים. כשהיא מוכרת את העץ, היא מעבירה עם המשלוח, את תעודת אישור ניהול יער. למשווקים וליצואנים יש אישור שרשרת האספקה, מאחר ואלו חברות שלא כורתות עצים, אלא משווקות אותם. אישור זה הוא למעשה התחייבות של החברה שהעצים שהיא משווקת בעלי תקן FSC , אכן כולם מקורם ביערות מנוהלים, ולא רק חלק מהעצים המשווקים ממקור מנוהל.

 

כל משווק בעל תקן FSC זקוק לשני האישורים כדי לשווק מוצרי FSC בפועל. למעשה הבלבול נוצר כאשר המשווקים מציגים את אישורי שרשרת האספקה בלבד ללא אישור ניהול היער, כך הלקוחות מסיקים כי העץ הוא בעל אישור FSC.

ניתן לזהות בוודאות כי המשווק אכן מספק מוצרים ממקורות מהימנים ומנוהלים ע"י הסימנים המוסכמים הבאים: מזהים אישור שרשרת האספקה כי הוא נושא בתוך הקידומת את האותיות COC.
מזהים אישור ניהול יערות כי הוא נושא בתוך הקידומת את האותיות FM.

FSC APP

דוגמה לקוד אישור לחברה שמנהלת חלקת FSC:

SW-FM/COC-004802. משמע לחברה הנ"ל שני הכובעים. גם ניהול יערות וגם שימוש שרשרת ההספקה. דוגמה לקוד ללא אישור ניהול יער : RA-COC-003178. למעשה חסרות שתי האותיות FM, שמבחינות בין עץ מאושר FSC ועץ ללא אישור.

Silence is Golden