תגית כלימור

תגית כלימור

חברת הוראה בכירה נלווה

.M.Sc  הטכניון – אדריכלות ותכנון ערים

.B.arch הטכניון – אדריכלות ותכנון ערים.

תגיות קשורות

קורסים רלוונטיים

סמינר 'קיימות בראיה כוללת', סטודיו לבניה ירוקה

קורס לתואר שני במסגרת תכנית להתמחות בבניה ירוקה

ראיון אישי עם תגית כלימור

מה לדעתך משמעות החיבור בין אדריכלות לקיימות? מבנים הם אחד התוצרים המשמעותיים בתרבות האנושית. המבנים, מעבר להיותם מחסה, מיצגים את האופן בו אנו מתייחסים לעולם סביבנו, ומבטאים את האופן בו אנו רוצים לגור בעולם במובן הגשמי והרוחני. תפקיד האדריכלות לתת מענה פונקציונאלי לדרישות פרוגרמטיות מדידות ובו זמנית לענות על מכלול נושאים רחב שהם מעבר לדרישות הייעודיות של הפרויקט עצמו. דרישות אלו הם החיבור בין אדריכלות וקיימות. חיבור האדריכלות לקיימות ממיר את הגישה הרווחת האנטרופצנטרית-אנליטית לגישה אקוצנטרית. על פי גישה זו האדריכלות היא חלק אינטגראלי מהעולם על מורכבותו ופועלת כחלק ממערכת ערכית שלמה. לאדריכלות כוח להשפיע על סביבת החיים של אנשים וממקום זה אנו מחויבים לדאוג למרחב מאוזן, עמיד ומתחשב.

מהם מקורות ההשראה שלך לאדריכלות טובה ואחראית? אדריכלות אחראית מחויבת לחיפוש מודלים המציעים חיים נכונים עם הסביבה האנושית והטבעית. מקורות ההשראה לאדריכלות מקיימת מעוגנים בחכמת העבר, חכמת הטבע המשלבים ידע וטכנולוגיה. חכמת העבר היא הניסיון האנושי הנצבר במהלך ברירה טבעית של אבולוציה ביולוגית. הלימוד מהעבר, המעוגן בתרבות ובסביבה הטבעית, מייצג במהותו ערכי מקומיות ברמה הפיזית והאנושית. כוחו של יסוד זה בהמשכיות, בביטחון שמקנה הידיעה והניסיון ובכוחה של השייכות. הלימוד מהטבע מסתמך על תכונותיו כמקור מעורר השראה ברבגוניותו, בחוכמתו הפרטנית והקולקטיבית ובשילוב בין מכלול הגורמים. מקורות אלו במשותף עשויים להבטיח התפתחות הנשענת על בסיס רחב, המאגד יכולות מדעיות רב-תחומיות עם חיבור לערכים תרבות מקומיים. לשני מקורות אלו יש להוסיף את ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית כתשתית הכרחית למינוף האדריכלות ולהרחבת גבולותיה.
מה חשוב לך שהסטודנטים ידעו/יפנימו עם סיום הקורסים שאת מעבירה? הארכיטקטורה בבסיסה היא תחום מקיף החובק מרחב קני מידה: מהמימד הארצי לאזורי ולעירוני, החוברים לקנה המידה המבני ולעיצוב המוצר. לכל החלטה בקנה מידה רחב השפעה על קנה מידה קטן ממנו. עולם הידע הולך ומתרחב. כמות הידע והנגישות למידע העומדות בפני אנשי המקצוע והציבור הרחב, הינן בקנה מידה גדול, ועל כן לא ניתנות להכלה. העולם הולך ומתמקצע, ותחומי החקירה נעשים ממוקדים ופרטניים. האדריכל מאבד את מקומו כמאסטר של הבניין. הקורס מכוון להדגיש את התועלת הנסמכת מהסתכלות כוללת ומשילוב כוחות בינתחומי. הקורס נבנה מתוך רצון להקנות לסטודנטים גישה הוליסטית לקיימות משולבת בהבנה כי היצירה האדריכלית היא קומפילציה מורכבת של החלטות ערכיות, פילוסופיות, חברתיות, תרבותיות, עיצוביות, פונקציונליות והנדסיות.

מהם בעינייך שלושת האתגרים הבוערים היום בתחום עיסוקך? האתגרים בתחום האדריכלות המקיימת הם רבים. המיקוד שבחרתי להדגיש הוא החדרת מודעות, חיבור המקצוע לטכנולוגיה מתקדמת והבנת המתאם בין איכות לקיימות.
• החדרת מודעות בדבר הצורך לבנות בצורה מושכלת מתוך הבנת סופיות המשאבים ומוגבלות המדע והטכנולוגיה למצוא פתרון לנזק המתמשך והבלתי הפיך למשאבי הטבע. האתגר הוא הטמעת הקיימות כחלק אינטגראלי מהתכנון העירוני, מהאדריכלות ומהביצוע והפיכת הקיימות לסטנדרט ולא כ'תחום התמחות'.
• האדריכלות מחויבות לרתום את המדע ולפתח טכנולוגיות חכמות שידחקו את טכנולוגית ה-Low-tech הרווחת בענף הבניה לטובת טכנולוגית High-tech. מהלך זה, בשילוב פתיחות לחדשנות, יסייע לשיפור איכות התכנון הסביבתי.
• החיבור בין ערכים חברתיים ותרבותיים לבין קיימות הוא אתגר נוסף בפאזל הסביבתי. שימור בניין איכותי ואסתטי או מרקם עירוני חי ותוסס מחזקים את חשיבות החיבור בין ערכים סביבתיים לתרבותיים. בנין קיים במרבית המקרים הוא בנין ירוק יותר בראיה כוללת הלוקחת בחשבון את מחזור חיי הבניין. לאור זאת, יש לחדד את המתאם בין אדריכלות איכותית לקיימות ולהבין את הצורך בהקצאת משאבים לשיפור הנוף הבנוי.
מהם התחומים שמעסיקים אותך כעת בעבודה? בפרקטיקה היומיומית אני עוסקת במגוון פרויקטים בהיקפים שונים שהמשותף להם הוא החיפוש המתמיד אחר חיבור לסביבה במובן המקומי והרחב של המושג. בנקודת הזמן הנוכחית אני ממשיכה בקידום החקלאות העירונית ובודקת את החיבור בין ביו-מימקרי לאדריכלות. חקלאות עירונית היא שחקן מרתק בעירוניות מקיימת. לחקלאות העירונית יתרונות רבים בינם ניתן למנות: מתן בטחון תזונתי לתושבי הערים, אספקת מזון טרי ללא חומרי הדברה, הפחתת הצורך בשינוע התוצרת מהכפר אל העיר, צמצום תשתיות ושטחי אחסנה, שילוב שטחים ירוקים כחלק משרותי התרבות של המערכת האקולוגית ויתרונות נוספים הנובעים משילוב שטחים ירוקים בעיר כחלק מציפוף טבע בעיר. המיקוד השני הוא הדיאלוג בין האדריכלות לביו-מימיקרי המפגיש את החשיבה האדריכלית עם המדע והטכנולוגיה ורותם את חכמת הטבע לפתרון בעיות סביבתיות בדרך מאוזנת ואקולוגית.
מאיזה פרויקט "ירוק" שעשית למדת הכי הרבה ומה? פרויקט ה- Agro-Housing , שהציע חקלאות וורטיקאלית כחלק אינטגראלי ממבנה מגורים ברי קיימא, היה אבן דרך משמעותית ב'מסע' הסביבתי שלי. הפרויקט הציע ראיה כוללת לתכנון מקיים המתחשב בנושאים חברתיים וסביבתיים. העבודה בשדה לא מוכר העלתה שאלות בדבר מקומה של המקומיות בעולם גלובלי. מהבנת חשיבות שימור ערכים מקומיים תהליך התכנון חייב לימוד מאפייני אורח החיים של התרבות האחרת ומתן מענה להשפעת העיור על חברה מסורתית הנמצאת בהליך שינוי משמעותי. המבנה תוכנן עם פרמטרים 'ביצועיים' לחיסכון במשאבים וחייב ניסוח אסטרטגיות כוללות לתכנון בכל התחומים: מפיתוח האתר, שילוב תכנון המבוסס אנרגיה פסיבית עם אנרגיה גיאותרמית מתחדשת, מיחזור מים, טיפול בפסולת. שילוב החממות במבנה חייב עבודה עם צוות רב תחומי והמחיש את אופי תחום הקיימות.

Silence is Golden