בתי ספר ירוקים - נתונים מחקריים חדשים של המועצה העולמית לבנייה ירוקה

במסגרת הפרויקט Better Places for People פרסמה המועצה העולמית לבנייה ירוקה נתונים מחקריים חדשים בנושא התועלות הבריאותיות של בתי ספר ירוקים. הנתונים המובאים מקורם במחקרים העיקריים שבוצעו בתחום ב-20 השנים האחרונות בארבעה נושאים עיקריים: איכות אוויר פנים-מבני, נוחות תרמית, תאורה ואיכות אקוסטית.

לקריאה נוספת

Silence is Golden