זה הזמן לחדשנות סביבתית באקדמיה

גלית כהן, סמנכ"לית תכנון ומדיניות מהמשרד להגנת הסביבה, מברכת לקראת העלייה לאויר של האקו-דמיה

תחום הבניה הירוקה מתפתח בעולם בצעדי ענק הן באקדמיה, והן בפרקטיקה וביישום. בישראל בה הבניה הירוקה נמצאת בעשור הראשון להתפתחותה בקנה מידה נרחב, נעשים גם צעדים ראשונים בשדה המחקר, ובגיבוש הידע האקדמי ובהתאמתו לשוק המקומי. בהתאם להחלטת הממשלה (מספר 1806) מיום 03.07.2014, פועל המשרד להגנת הסביבה במספר ערוצים לקידום הבניה הירוקה בישראל ולצמצום פער זה. בין המרכזיים שבהם ניתן למנות פיילוטים של מבני הדגמה ירוקים וחדשניים, הרחבה ועדכון של תקינה, הכשרות למגוון בעלי מקצוע והסברה לציבור הרחב. מרכיב חשוב בפעילות המשרד, מתמקד בהרחבת הידע על בניה ירוקה – בנושאי עלויות ותועלות, חוזקות וחולשות בלימוד הבניה הירוקה, פיתוח קהילה אקדמית מגוונת, תמיכה בקידום קורסים אקדמיים בנושא, ועוד.

כחלק מפעילותו הרחבה, שמח המשרד להגנת הסביבה להשיק בשיתוף עם המועצה הישראלית לבניה ירוקה, את האקו-דמיה – פורטל ובמה לנושאי בניה ירוקה באקדמיה. הפורטל משמש במה למרצים, לקורסים, להרצאות, ולקולות קוראים בתחום, וכן עתיד לאגד את תחומי הידע השונים בבניה ירוקה עבור הציבור הרחב וקהל הסטודנטים בישראל. בנוסף הפורטל משמש את רשת המרצים וקהילת החוקרים המגוונת בתחום בישראל ביוזמותיהם, ומעודד את שיתוף הציבור הרחב המתעניין בעשייה המתרחבת של התחום בעשיית האקדמיה.

למעשה מטרת הפורטל היא להוות במה תוססת המעודדת שיח אקדמי פורה שיתרום להרחבה ולהעמקה של הידע המקומי אודות בניה ירוקה, ותוך כך להעצים את פיתוח קהילת הידע בישראל, ביישום והטמעה של פרקטיקות של בניה ירוקה הנשענות על בסיס ידע רחב ואיתן, הן מהארץ והן מהעולם.

אני מאחלת לציבור הגולשים גלישה מועילה ומרתקת.

גלית כהן

סמנכ"לית תכנון ומדיניות

המשרד להגנת הסביבה

Silence is Golden