עיצוב משטח דינמי

שנקר

הקורס חוקר את הפוטנציאל הטמון במשטחים אדריכליים דינמיים המשנים את מופעם בהתאם לתנאי הסביבה ובתגובה למשתמש. הקורס בוחן יצירת ממשק בין האדם וסביבתו על-ידי שימוש בחיישנים ואביזרים אלקטרוניים (כגון מנועים, בוכנות) LED הנשלטים על ידי מיקרופרוססור.
הקורס משלב את הבנת תנאי האקלים המקומי ושימוש בכלים גאומטריים מקורסים קודמים לבנית אב-טיפוס למערכת מבנית מקיימת. התהליך הלימודי כולל בניה מעשית ומחזק את החיבור בין עיצוב לחומר, תנועה וקנה מידה.

מטרת הקורס: הרחבת טווח עיצוב הסביבה להכרה ושימוש ברכיבים דיגיטלים פעילים אינטראקטיביים, תוך הבנת מושגים בממשק אדם-מחשב-סביבה ובבמשקים אינטראקטיבים. למידת מונחי מבוא מתחומי אלקטרוניקה, תיכנות ורובוטיקה וישומם בעיצוב חלל. הבנת ושילוב הכלים החדשים עם עקרונות עיצוב בר קימא וגאומטריה פרמטרית מורכבת.
נושאי הלימוד:  בנית מעגלים חשמליים ותכנות למעבד ה- ,ARDUINO הכרת חיישנים ואקטואטורים, הכרת ממשקי ה- ARDUINO לתוכנות, עיצוב, גרפיקה ועוד. הקורס יכלול בחינת תקדימים ותאוריה תרבותית עכשווית, התומכים בגיבוש רעיונות לפרויקט המסכם. בפרויקט יינתן דגש ליישום גיאומטריה מורכבת ובנית מערכת בת קיימא. הקורס מתמקד בפיתוח הבנה תיאורטית ומעשית של העקרונות, האסטרטגיות, העיצוב והתפעול של משטחים.

Silence is Golden