סטודיו חברה וקהילה

שנקר

הקורס מבקש למקם במרכזו עבודה עם קהילות להבנת הצרכים העיצוביים שלהם, מתן מענה וחתירה לשילובם במרחב העירוני. מטרת הקורס להכשיר סטודנטים לעיצוב, למעורבות ותרומה לקהילה על-ידי התבוננות, מחקר והתערבות מעשית על ידי תכנון וביצוע פרויקטים עיצוביים עם קהילת תיכון בית אקשטיין כאשר מעורבותם ומחויבותם האישית של חברי הקהילה עימם ישתפו פעולה, יאפשרו להם להיות מעצבים אכפתיים וטובים יותר התורמים לקהילה ומטיבים את סביבתם. במסגרת הקורס, יתמקדו הסטודנטים בשדות חברתיים חשובים ומוזנחים עיצובית, יפתחו וילוו פרויקטים בשיתוף הקהילה החל משלב תיעוד מצב קיים, דרך פיתוח רעיוני, תכניות מפורטות ועד לתקצובם ויישומם בפועל בבית הספר/ הוסטל כפרויקטים בתחומי עיצוב הפנים, עיצוב סביבה ועיצוב מוצר

Silence is Golden