חומרים ותהליכים באחריות סביבתית

שנקר

קורס זה נועד להעניק בסיס רחב של התייחסות עיצובית לנושא בחירת חומרים וטכנולוגיות ייצור תוך מתן דגש על היבטים סביבתיים בקבלת החלטות אלו. הקורס ילווה את תהליך הפיתוח הקורה במקביל בקורס הסטודיו של שנה ב' והתכנים של שני הקורסים נועדו להעמיק יחדיו את יכולות הסטודנט.

מטרות הקורס:
להקנות כלים יישומיים למחקר שטח שבודק ובוחן אמצעי ייצור וכלים לבחירת חומרים בצורה שתכלול שיקולים סביבתיים בתהליך
הפיתוח.
הצצה לתוך התעשייה והבנת הפוטנציאל הגלום בהבנת תהליכי הייצור והשפעתם על תהליך העיצוב.

פעילויות הקורס:
מהלך הקורס ילווה את תהליך הפיתוח העיצובי בקורס הסטודיו של שנה ב' ויעמיק את התהליך בהבנה של תהליכי הייצור, בחירת החומרים וההשלכות הסביבתיות של בחירות אילו. במהלך הקורס הסטודנטים יבקרו במפעלים באופן מרוכז ובנוסף יערכו סיורים עצמאים על מנת לדלות ידע שאותם יעבירו אל מול שאר הכיתה. במהלך הקורס הסטודנטים יעבדו באופן עצמאי ובקבוצות וכן יידרשו להציג תפיסה סביבתית שתלווה את תהליך הפיתוח בקורס הסטודיו.

 

Silence is Golden