תאורה למתקדמים

מכון טכנולוגי חולון

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לתכנון תאורה אדריכלית עם אג'נדה חברתית וסביבתית.
הקורס כולל התנסות בעבודה עם אור כחומר, למידה והכרה של מושגי יסוד הקשורים לתכנון תאורה, הקנית כלים להמחשה של כוונות לתכנון תאורה בחללי פנים ולימוד ותרגול תהליך תכנון תאורה מחשיבה רעיונית דרך המחשה והעברת המידע הנדרש לפרויקט בעיצוב פנים.

Silence is Golden