קיימות בקהילה עיצוב ירוק והתערבות עירונית

מכון טכנולוגי חולון

שילוב בין מודעות סיביבתית ולימוד עקרונות עיצוב 'ירוק' לבין לימוד תכנים חברתיים ועשייה בשטח בשיתוף קהילה קיימת. הקורס יפתח את הקשר בין האקדמיה, הידע והיכולת לתכנון ולעשייה 'ירוקה' לבין הקהילה והצרכים בשטח. הקורס הוא סמינר ודרישותיו בהתאם.

מטרת הקורס:
– חשיפה לתכנון 'ירוק' ועקרונות הקיימות (הגברת מודעות סביבתית).
– חשיפה לעקרונות עיצוב 'ירוק' ובחומרים, טכניקות וטכנולוגיות 'ירוקות'.
– חשיפה לתכנים חברתיים ולעבודה מעשית ומשימה אמיתית תוך התייעצות עם מזמין אמיתי באתר אמיתי בתנאים ובצרכים נתונים.
– ניסיון בשימוש בחומרים 'ירוקים' במסגרת ניסיון לתכנון 'ירוק' ופיתוח יכולות תקשורת עם הקהילה, התייעצות עם הקהילה וניסיון לעסוק בפרוייקט אמיתי

תכנים:
במהלך הקורס כל קבוצה תתמקד בפרויקט אחד, ותתנסה בתכנון פרוגרמה, ניסיון בארגונומיה (תכנון לפי גוף בני אדם), פגישה עם המזמין והקהילה. תכנון ועבודה
בשטח במסגרת שעות הקורס, בשיתוף הקהילה, בחירת חומרים, ניסיון בהכנת תקציב כללי ולו"ז לפרוייקט בשאיפה לביצוע הפרוייקט ע"י המזמין.

Silence is Golden