עיצוב מקיים במרחב העירוני

מכון טכנולוגי חולון

שם הקורס:
עיצוב מקיים במרחב העירוני

הקורס מקודם בשיתוף פעולה עם "טרמינל המעצבים בירוחם"

מטרת הקורס:
פעילות ווהתנסות ביחסים שבין סוגיות חברתיות – תרבותיות לבין שדה העיצוב במרחב הציבורי בירוחם
תרגול ויישום מתודות בעיצוב משולב ומשלב לפיתוח זהות מקומית לאור תפיסות קיימות
הקורס יהיה התנסותי וניסויי ויחשוף את הסטודנטים לסוגיות משמעותיות בעיצוב סביבה בישראל בהקשרי חברה ותרבות.

תכנים:

עיצוב קונקרטי בהקשרי חברה | זהות | חזון והעצמה
הסוגיות המרכזיות של הקורס:
א. מפגשים עם קהילות בעיר (נוער, תושבים ופעילי חברה וסביבה)
הבנת הצרכים והדרכים בהם הן מכוננות ומפתחות את זהותן בסביבה הפיסית והסימבולית
ובחינת הכלים להעצמה ולקידום מטרותיהן התרבותיות (אידיאולוגיה), בהקשרי עיצוב סביבה, תרבות ופיתוח זהות המקום בעיר ירוחם
ב. הצעות לעיצוב סביבה ואובייקטים קונקרטיים במרחב הציבורי בתוך שיתוף בעלי העניין ובתוך עניין
ליישום תוצרים בהמשך
.
ג.עיצוב בסביבה העירונית כמנוף לשינוי מקומי -עיצוב סביבה ואובייקטים לאור ערכי קיימות לטובת העצמת החיבור שבין התושבים למקום
בתוך עידוד הכלכלה המקומית. (דוגמאות: ריהוט רחוב, מתקני צל ויצירת מיקרו
-אקלים, שילוט, מיתוג ו עיצוב לעסקים וגופים מקומיים וכיו"ב).
Silence is Golden