חומרים ותהליכים 1 ו-2

מכון טכנולוגי חולון

המפגש בין טכנולוגיה לעיצוב מהווה עבור מעצבים רבים השראה, העשרה ופריצת גבולות ומוסכמות. התפתחותן המהירה של טכנולוגיות וחומרים מסירה מגבלות שהיו קיימות בעבר ומאפשרת גמישות עיצובית חסרת גבולות… כמעט !
תהליך למידת והבנת הטכנולוגיה מהווה בסיס רחב להבנת תהליך העיצוב ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, למידת הטכנולוגיה מאפשרת התאמת המוצר לטכנולוגיית הייצור התואמת עבורו, תקשורת נכונה ובהירה מול אנשי מקצוע, הבנת תהליך הייצור ויכולת התערבות ושינוי בו, שימוש מושכל במגבלות היצור, הבנת היתרונות בטכנולוגיה מוצעת ועוד.
על מנת להבין תהליך התפתחות טכנולוגי ותהליכי ייצור המושתתים על טכנולוגיה יש להבין תחילה את בסיס הטכנולוגיות העיקרי וממנו להשליך לגבי המשך פיתוחה.
תפקידו של המעצב יהיה לבחון מספר טכנולוגיות לייצור מוצר, לנווט ביניהן ולבסוף להחליט מי תהיה המתאימה ביותר לתהליך הייצור על פי הפרמטרים המוכתבים כחלק מאפיון מוצר.
במהלך הקורס נתמקד בהכרת טכנולוגיות עיקריות. למידת טכנולוגיות אלו תעשה באופן חוויתי תוך סיורים במפעלי תעשיה.

Silence is Golden