תכנון נוף - סטודיו

הטכניון

מטרת הסטודיו הנה פיתוח מיומנויות תכנון נוף תוך למידה והתנסות בהתערבות בנוף קיים של מתחם מורכב (כפר נוער חינוכי 'הדסים '). מרכיב חשוב בלימוד יכלול מפגשים ושיתוף הקהילה בהדסים, לימוד צרכי המשתמש וזהותו והטמעת עקרונות הקיימות בתכנון.

התכנון יתמקד ביצירת מציאות סביבתית וחברתית מקיימת בהווה ולעתיד, מתוך לימוד הסביבה בכפר וקהילת המשתמשים.

בקורס יינתן דגש על תהליכי לימוד ותכנון הכוללים :

  • סקר- איסוף לימוד חקירה וניתוח אספקטים של מקום וסביבה, חברה, תרבות וקהילה. זיהוי המרחבים בכפר כפוטנציאל לפעילות חינוכית, חברתית וסביבתית.
  • חשיפה לעקרונות הקיימות כמשפיעים על תכנון הנוף. התחשבות וכבוד לקיים, חיסכון במשאבים ויישום אסטרטגיות מקיימות בתכנון.
  • התווית פרוגרמה, כלים לתכנון ועיצוב, פתרונות תכנוניים בטווח קני מידה ורמות פירוט.
  • בחירת שאלת התכנון וגיבוש קונספט לנושא הנבחר תוך יצירת חיבורים ועירובים חדשים.
  • תכנון תוך ביטוי אישי ומקוריות. חוזקה רעיונית, עומק מחשבה וחשיבה ביקורתית, עבודה בצוות, הצגה חזותית ואיכות גרפית.
Silence is Golden