סטודיו דיבור מרחב וקיימות

הטכניון

סטודיו פרויקט הגמר בטכניון מהווה פרויקט אישי שבו הסטודנטים במשך שנה חוקרים סוגיה ספציפית המתנסחת בסוף הפרויקט באופן מרחבי. התכנית החדשה לקראת תואר שני מקצועי בן כשש שנים שמתחילה כעת, שואפת לפרויקט גמר מחקרי שדרכו נבחנת סוגיה בנתיבים שונים (שימור, עיצוב עירוני, טכנולוגיה, אזרחות וכלכלה וקיימות) תוך מתן דגש לקשר בין הפרקטיקה למחקר בכל אחד מהנתיבים. סטודיו דיבור מרחב וקיימות מייצג את נתיב הקיימות ומהווה המשך לקורסים ורטיקליים (לשנים 3-4) שקודמים לו. הסטודיו בנוי מאדריכל מוביל מתחום הפרקטיקה (שמעיה צרפתי) בשיתוף אדריכל המשלב מחקר ופרקטיקה (יונתן נתניאן) ומשמש כמעבדת מחקר שבו,במשך השנה, הסוגיה שנבחרה ע"י הסטודנטים עוברת תהליך חשיבה מהמרחב המושגי והתיאורטי לעימות עם המימד המציאותי באתר וממשיכה בדיון מרחבי דרך פרויקט תכנוני המבטא אותה לקראת סוף השנה.

הפרויקט הוא פרויקט תיזה שבסופו נוצרת מסה קריטית של ידע חדש ומתווספים דרכו רבדים לדיון הקיים בסוגיה שנבחרה בקונטקסט המקומי.  הפרויקט מתחיל בחשיבה מחודשת על מאזן הכוחות בין השיקולים הסביבתיים לבין שאר השיקולים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים במרחב,מאזן המצוי בתהליך התהוות, רחוק מאינטגרציה מלאה, ומציע הזדמנות מרתקת לחדשנות.שלב ההצעה המרחבית של הסטודנטים הואהשלב המרתק שבו העשייה האדריכלית יכולה וצריכה באופן גנרטיבי לנקוט עמדה ולבטא את אותם יחסי כוחות באמצעות שפה אדריכלית, כזו שמציעה איזון חדש בין מערכת ערכים לקראת מרחב בר-קיימא בריא, נוח ויעיל אנרגטית בכל קנה מידה. הקורס כולל סדרה של הגשות ביניים בשילוב אירועים פקולטיים, סדנאות, הרצאות אורח, סיורים וימי עיון להעשרת הדיון ולהעמקת חקר הסוגיה ע"י הסטודנטים.

בשיתוף אדריכל שמעיה צרפתי

Silence is Golden