קיימות בראיה כוללת

הטכניון

מטרת תכנית הלימוד היא הבנת יחסי הגומלין בין הסביבה הטבעית לבנויה והשפעת החלטות וגישות תכנוניות ועיצוביות על האיזון הסביבתי. הלימוד מאיר את מורכבות הנושאים הסביבתיים תוך מתן דגש על תפיסה הוליסטית לקיימות. הקורס מקנה היכרות עם גישות שונות לקיימות ולימוד דרכי ישום הרעיונות, באמצעות תקדימים עדכניים מתוך הפרקטיקה והתיאוריה. בהוראה מושם דגש על חשיבות ראיה רב מערכתית ובינתחומית כאמצעי לפתרון בעיות סביבתיות.

Silence is Golden