ארכיטקטורה חוקרת // דיבור מרחב וקיימות

הטכניון

הקורס מהווה קורס תמך לקורס תכנון פרויקט הגמר ומטרתו להקנות לסטודנטים בסיס ידע תיאורטי בנושא תכנון בר קיימא בישראל, שנבנה במקביל להתקדמות פרויקט הגמר בשלביו השונים. הקורס עוסק במגוון רחב של סוגיות בתכנון בר קיימא בישראל ובעולם וחושף את הסטודנטים לדיון הביקורתי העכשווי והמגמות העדכניות המניעות את תחום התכנון המקיים בקני מידה שונים – מהעיר והאזור ועד לבניין. במהלך הקורס הסטודנטים לומדים לפתח נקודת מבט והבעת עמדה ביקורתית בתחום הקיימות, לפתח יכולות ניתוח וכלי הבעה שבעזרתם תבוטא שפה אדריכלית בסטודיו. שיטת הלימוד כוללת הרצאות בנושאים שונים (החל מאתיקה סביבתית, כלכלה סביבתית ועד לדיון על מעטפות בניין אקלימיות), ניתוח טקסטים ותרגול כתיבה וקריאה מחקריים, שימוש בכלי תכנה לחקר ביצועים ותפקוד וסיורים באתרי בניה ומבנים קיימים להפקת לקחים מהסביבה הבנויה וממסורת הבניה הרווחת.

Silence is Golden