אדריכלות, עיצוב והנדסה בטכניון

הפקולטה לאריכטקטורה ובינוי ערים בטכניון מציעה מסלול באדריכלות ותכנון ערים ומסלול באדריכלות נוף. הייעוד של הפקולטה הוא להכשיר אנשי מקצוע, שבצד היותם בעלי כישורים טכנולוגיים ויצירתיים, יהיו גם בעלי מודעות גבוהה לערכי התרבות, הסביבה ולצורכי החברה. לתואר שני מוצעים לימודי עיצוב תעשייתי המיועדת למעצבים, מהנדסים, בוגרי מדעי החברה הרוח ואדריכלות. בפקולטה להנדסה נלמדים הנדסת בנין, חומרים ומכונות, הרלוונטים לתחום החשיבה ה'ירוקה' והמקיימת.

לרשימת הקורסים המלאה במוסד זה
 • שנה ה'
 • שנה ג'
 • שנה ב'
  • קיימות בראיה כוללת

   מרצה:
   תגית כלימור

   מטרת תכנית הלימוד היא הבנת יחסי הגומלין בין הסביבה הטבעית לבנויה והשפעת החלטות וגישות תכנוניות ועיצוביות על האיזון הסביבתי. הלימוד מאיר את מורכבות הנושאים הסביבתיים תוך מתן דגש על תפיסה הוליסטית לקיימות. הקורס מקנה היכרות עם גישות שונות לקיימות ולימוד דרכי ישום הרעיונות, באמצעות תקדימים עדכניים מתוך הפרקטיקה והתיאוריה. בהוראה מושם דגש על חשיבות ראיה רב מערכתית ובינתחומית כאמצעי לפתרון בעיות סביבתיות.

   פרטים נוספים
  • ארכיטקטורה חוקרת // דיבור מרחב וקיימות

   מרצה:
   יונתן נתניאן

   הקורס מהווה קורס תמך לקורס תכנון פרויקט הגמר ומטרתו להקנות לסטודנטים בסיס ידע תיאורטי בנושא תכנון בר קיימא בישראל, שנבנה במקביל להתקדמות פרויקט הגמר בשלביו השונים. הקורס עוסק במגוון רחב של סוגיות בתכנון בר קיימא בישראל ובעולם וחושף את הסטודנטים לדיון הביקורתי העכשווי והמגמות העדכניות המניעות את תחום התכנון המקיים בקני מידה שונים – מהעיר והאזור ועד לבניין. במהלך הקורס הסטודנטים לומדים לפתח נקודת מבט והבעת עמדה ביקורתית בתחום הקיימות, לפתח יכולות ניתוח וכלי הבעה שבעזרתם תבוטא שפה אדריכלית בסטודיו. שיטת הלימוד כוללת הרצאות בנושאים שונים (החל מאתיקה סביבתית, כלכלה סביבתית ועד לדיון על מעטפות בניין אקלימיות), ניתוח טקסטים ותרגול כתיבה וקריאה מחקריים, שימוש בכלי תכנה לחקר ביצועים ותפקוד וסיורים באתרי בניה ומבנים קיימים להפקת לקחים מהסביבה הבנויה וממסורת הבניה הרווחת.

   פרטים נוספים
  • סטודיו דיבור מרחב וקיימות

   מרצה:
   יונתן נתניאן

   סטודיו פרויקט הגמר בטכניון מהווה פרויקט אישי שבו הסטודנטים במשך שנה חוקרים סוגיה ספציפית המתנסחת בסוף הפרויקט באופן מרחבי. התכנית החדשה לקראת תואר שני מקצועי בן כשש שנים שמתחילה כעת, שואפת לפרויקט גמר מחקרי שדרכו נבחנת סוגיה בנתיבים שונים (שימור, עיצוב עירוני, טכנולוגיה, אזרחות וכלכלה וקיימות) תוך מתן דגש לקשר בין הפרקטיקה למחקר בכל אחד מהנתיבים. סטודיו דיבור מרחב וקיימות מייצג את נתיב הקיימות ומהווה המשך לקורסים ורטיקליים (לשנים 3-4) שקודמים לו. הסטודיו בנוי מאדריכל מוביל מתחום הפרקטיקה (שמעיה צרפתי) בשיתוף אדריכל המשלב מחקר ופרקטיקה (יונתן נתניאן) ומשמש כמעבדת מחקר שבו,במשך השנה, הסוגיה שנבחרה ע"י הסטודנטים עוברת תהליך חשיבה מהמרחב המושגי והתיאורטי לעימות עם המימד המציאותי באתר וממשיכה בדיון מרחבי דרך פרויקט תכנוני המבטא אותה לקראת סוף השנה.

   הפרויקט הוא פרויקט תיזה שבסופו נוצרת מסה קריטית של ידע חדש ומתווספים דרכו רבדים לדיון הקיים בסוגיה שנבחרה בקונטקסט המקומי.  הפרויקט מתחיל בחשיבה מחודשת על מאזן הכוחות בין השיקולים הסביבתיים לבין שאר השיקולים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים במרחב,מאזן המצוי בתהליך התהוות, רחוק מאינטגרציה מלאה, ומציע הזדמנות מרתקת לחדשנות.שלב ההצעה המרחבית של הסטודנטים הואהשלב המרתק שבו העשייה האדריכלית יכולה וצריכה באופן גנרטיבי לנקוט עמדה ולבטא את אותם יחסי כוחות באמצעות שפה אדריכלית, כזו שמציעה איזון חדש בין מערכת ערכים לקראת מרחב בר-קיימא בריא, נוח ויעיל אנרגטית בכל קנה מידה. הקורס כולל סדרה של הגשות ביניים בשילוב אירועים פקולטיים, סדנאות, הרצאות אורח, סיורים וימי עיון להעשרת הדיון ולהעמקת חקר הסוגיה ע"י הסטודנטים.

   בשיתוף אדריכל שמעיה צרפתי

   פרטים נוספים
  • הגורם האנושי בתכנון בר קיימא

   מרצה:
   ברק פלמן

   המצדדים בעיצוב בר קיימא של בניינים משתמשים לרוב בטיעון כי בניינים הם צרכני משאבים ויצרני זיהום מהגדולים בעולם. אכן, בניינים אחראים לצריכה של כ- 60% מהחשמל, כ- 25% מכמות המים בעולם, ולפליטות של כ- 33% מגזי החממה הנפלטים על-ידי האדם. בהשוואה לענפים אחרים, מייחסים לענף זה את כמות הפליטות הגדולה ביותר. ניסיונות למגר את ההשפעות הללו התמקדו בעיקר בפיתוחים טכנולוגיים שמטרתם לשפר את יעילות היצור והתפקוד של רכיבי בניין שונים, של מערכות מכאניות תומכות אקלים, ושל מכשירי חשמל הנמצאים בשימוש בבניינים. אולם לאחרונה מצטברות יותר ויותר עדויות כי פיתוחים אלה אינם מספקים בכדי להתמודד עם המשבר הסביבתי העולמי.
   מתברר כי יחסי הגומלין המורכבים בין תרבות צריכה ליברלית, כלכלת שוק חופשי וקידמה טכנולוגית מיצרים כשלי שוק המובילים לדפוסי צריכה אשר מכשילים את הניסיונות המסורתיים למגר את ההשפעות ההרסניות על הסביבה הגלובלית. כתוצאה מכך, אנו עדים לאחרונה להתפתחות של גישות בשיח הסביבתי המטות את המיקוד מפיתוח פתרונות טכנולוגיים אל עבר עיסוק בגורם האנושי; מתפתחים כלים מתחום מדעי ההתנהגות והכלכלה ההתנהגותית, מתפתחות אלטרנטיבות לפרדיגמות כלכליות מקובלות המערערות על הדרך בה אנחנו מגדירים "צמיחה" ו"רווחה", ומייצרות בסיס כלכלי לסגירת מחזורי החיים של מוצרים. במקביל, התפתחותן של טכנולוגיות מידע חדשנות משנות את האופן בו אנו מגדירים ומיישמים קשרים אנושיים ואת האופן שבו אנו צורכים שירותים ומשתמשים במרחב.
   תהליכים אלו ואחרים עשויים לגרום לשינויים מרחיקי לכת בדפוסי הייצור והצריכה, בהיצע התעסוקה, ובמבנה הדמוגרפי והחברתי של האוכלוסייה.

   פרטים נוספים
  • תכנון נוף - סטודיו

   מרצה:
   רויטל שושני

   מטרת הסטודיו הנה פיתוח מיומנויות תכנון נוף תוך למידה והתנסות בהתערבות בנוף קיים של מתחם מורכב (כפר נוער חינוכי 'הדסים '). מרכיב חשוב בלימוד יכלול מפגשים ושיתוף הקהילה בהדסים, לימוד צרכי המשתמש וזהותו והטמעת עקרונות הקיימות בתכנון.

   התכנון יתמקד ביצירת מציאות סביבתית וחברתית מקיימת בהווה ולעתיד, מתוך לימוד הסביבה בכפר וקהילת המשתמשים.

   בקורס יינתן דגש על תהליכי לימוד ותכנון הכוללים :

   • סקר- איסוף לימוד חקירה וניתוח אספקטים של מקום וסביבה, חברה, תרבות וקהילה. זיהוי המרחבים בכפר כפוטנציאל לפעילות חינוכית, חברתית וסביבתית.
   • חשיפה לעקרונות הקיימות כמשפיעים על תכנון הנוף. התחשבות וכבוד לקיים, חיסכון במשאבים ויישום אסטרטגיות מקיימות בתכנון.
   • התווית פרוגרמה, כלים לתכנון ועיצוב, פתרונות תכנוניים בטווח קני מידה ורמות פירוט.
   • בחירת שאלת התכנון וגיבוש קונספט לנושא הנבחר תוך יצירת חיבורים ועירובים חדשים.
   • תכנון תוך ביטוי אישי ומקוריות. חוזקה רעיונית, עומק מחשבה וחשיבה ביקורתית, עבודה בצוות, הצגה חזותית ואיכות גרפית.
   פרטים נוספים
Silence is Golden