סטודיו מבוא ד' - ארכיטקטורה

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים

הקורס הוא בסמסטר הרביעי ללימודים, בסמסטר זה, הפרויקט האדריכלי, מגיע לנקודת מורכבות חדשה, המהווה סיכום לשנתיים לימודים.

בסופם הסטודנט מציב פרויקט ברור, העוסק בנושא רלוונטי, ומגיב אליו בחכמה.

Silence is Golden