פנומנולוגיה, אקולוגיה ויצרנות בעיר

אוניברסיטת תל אביב

הסטודיו יהוה מקום בטוח לחקירה באמצעות עיצוב (research trough design) של רעיונות חדשניים על סביבה יצרנית וחיבורים מקוריים של מבנים והמרחב שסובב אותם. הסטודנטים יעסקו בהתערבות משקמת של מרחב עירוני ותכנון מבנן המסוגל להספק את רוב צרכי הקיום בו. הסטודנטים ירכשו כלים מגוונים לחקירה פנומנולוגית, אקולוגית ואקלימית של המרחב האורבאני. הסטודנטים יפתחו ויעצבו תכונות רגשיות / חברתיות / ויזואליות באמצעי המחשה דו ותלת ממדיים.

בעת פיתוח הפרויקט הסטודנטים יתבקשו לתת פרשנות עיצובית למושגי היסוד:

א. פנומנולוגיה מקומית: הסטודיו יעסוק בתכנון מרחב הכולל מקבץ מבנים בתוך שכונה עירונית תוך שימוש מיטבי בתנאי התשתית המקומית לרווחת בני אדם המשתמשים בו. לשם כך יפותחו לעיצוב חוויה אנושית חיובית ובמיוחד ליצירת סביבה עבור חיי קהילה מקומית.

ב. פוריות וצפיפות עירונית – יבחן המושג "שכונה מקיימת" והאפשרות ליצירת מרחב עירוני פורה urban spaces) (Reproductive ומחזוריות אין סופית של חומר ואנרגיה, רובד חשוב של העבודה בסטודיו יהיה למידה מצורת פעולתן של מערכות אקולוגיות ודרכי התנהלותן היצרנית.

ג. ממחסור לשפע ומועילות  – הפרויקט ימקסם את הפוטנציאל של המרחב (אקלים, צמחיה, אדמה, מים, צליל/רעש,) למען יצירת יחסים מאוזנים של צריכה/יצור. העיצוב יתייחס למושג 'אפקטיביות אקולוגית'.

ד. נחלת הכלל – הפרויקט 'יטה חסד' לעיר על ידי הצעת תיקון לרקמה האורבאנית ויצירת מרחב רב שימושי לטובת הכלל. הפרויקט יבחן את עצמו גם במישור האתי-חברתי תוך בחינה מתמדת של מי נהנה מהפרויקט וכיצד ניתן להתערב להגדלת מספר הנהנים ממשאבי נחלת הכלל.

 

Silence is Golden