מרחבים ירוקים

אוניברסיטת תל אביב

מרחבים פתוחים הם עדיין רוב שטחו של העולם אולם הם זוכים על פי רוב לפחות תכנון ותשומת לב מהמבנים שבני אדם מקימים בתוכם. לאחר מאתיים שנים של עיור מואץ ותיעוש, ובעקבות המשברים הסביבתיים שאנו חווים בשנים האחרונות, גוברת ההכרה בחיוניותם של המרחבים הפתוחים. הקורס מציג גישות לתכנון מרחב פתוח החל בגישות היסטוריות של תכנון גנים ונוף ובעיקר נעסוק בגישות תכנון חדשניות של המרחב הפתוח כתשתית מקיימת חיים לבני אדם במובן הפיזי, הכלכלי והחברתי.

במהלך הקורס הסטודנטים יכירו הנושאים הבאים:

  • רקע: ההיסטוריה של אדריכלות הנוף ותהליכים היסטוריים שעיצבו את הנוף האורבאני
  • תיאוריה של קיימות ושמירת טבע והאתגרים בתכנון בסביבות צפופות באקלים משתנה.
  • תכנון פנומנולוגי של המרחב וחקר פרמטרים הקובעים היחס הנפשי לטבע ותפיסת המרחב.
  • מקומיות: תיאוריות תכנונית וכלים לניתוח ותכנון המרחב הפתוח ולהתאמה לתכונותיו.
  • מושגים באקולוגיה והכרת ה'שכבות' האקולוגיות ותרומתן לאדם וליצורים אחרים.
  • המרחב והנוף כתשתית אקו-הנדסית.
  • אקולוגיה בעיצוב אורבאני, תכנון נחלת הכלל ויצירת מרחבים אקו-חברתיים
  • שיקום מרחבים פתוחים פגועים באמצאות אדריכלות נוף

במהלך הקורס יתורגלו באופן מעשי כלים לניתוח והבנה של השטחים הפתוחים. יובאו דוגמאות עולמיות רבות (וגם כמה מקומיות) לאימוץ הגישה התכנונית האקו-חברתית

Silence is Golden