מבוא לאדרכילות בת קיימא

אוניברסיטת תל אביב

בפני אדריכלים של המאה העשרים ואחת עומד אתגר גדול של איזון בין הצורך ליצור סביבות מחיה איכותיות, בריאות, אסטטיות, ותוך כדי כך להשאיר די משאבים לדורות הבאים. יישום בפועל של אידיאל זה דורש אינטגרציה של ידע ממספר רב של דיסציפלינות ונכונות לאמץ גישות חדשניות ויצירתיות. אדריכלות בת קימא, המכונה לעיתים 'בניה ירוקה' אינה סגנון אדריכלי או מערכת דרישות הנדסיות אלא גישה שלמה שבמרכזה כבוד לתנאי המקום לחומר ולבני האדם החיים בה.

במהלך הקרוס יילמדו היבטים תיאורטיים, טכניים ועיצוביים של 'תכנון מקיים' העושה שימוש נבון במרחב הסובב ובחומר. השיעורים יציגו עקרונות חשיבה כלליים לתכנון מבנים וגם כלים טכניים ליישום. כחלק מכל שיעור יוצגו מבנים שנבנו בגישות העונות לאתגר הקיימות ומדגימים יישום מעניין של עקרונות שנלמדו.

Silence is Golden