ארכיטקטורה, הנדסה וסביבה באוניברסיטת תל אביב

באוניברסיטת תל אביב פועלים בית ספר עזריאלי לאדרכילות, בית ספר פורטר ללימודי הסביבה ומחלקות ללימודי הנדסה. בית ספר פורטר ללימודי הסביבה מציג מודל ייחודי שבו תחום הסביבה לא משולב בפקולטות קיימות אלא נלמד בבית ספר עצמאי שמשתף פעולה עם פקולטות אחרות באוניברסיטה. המודל הרב-תחומי מתייחס לאתגר הסביבתי באופן הרחב ביותר ועל כן משלב לימודי: הנדסה, אקולוגיה, חברה ועוד. המבנה בו מתקימים לימודי הסביבה, הוא מבנה ירוק המיישם הלכה למעשה את החזון של בית הספר.

לרשימת הקורסים המלאה במוסד זה
 • שנה ב'
 • שנה ד'
 • שנה א'
  • מרחבים ירוקים

   מרצה:
   נעם אוסטרליץ

   מרחבים פתוחים הם עדיין רוב שטחו של העולם אולם הם זוכים על פי רוב לפחות תכנון ותשומת לב מהמבנים שבני אדם מקימים בתוכם. לאחר מאתיים שנים של עיור מואץ ותיעוש, ובעקבות המשברים הסביבתיים שאנו חווים בשנים האחרונות, גוברת ההכרה בחיוניותם של המרחבים הפתוחים. הקורס מציג גישות לתכנון מרחב פתוח החל בגישות היסטוריות של תכנון גנים ונוף ובעיקר נעסוק בגישות תכנון חדשניות של המרחב הפתוח כתשתית מקיימת חיים לבני אדם במובן הפיזי, הכלכלי והחברתי.

   במהלך הקורס הסטודנטים יכירו הנושאים הבאים:

   • רקע: ההיסטוריה של אדריכלות הנוף ותהליכים היסטוריים שעיצבו את הנוף האורבאני
   • תיאוריה של קיימות ושמירת טבע והאתגרים בתכנון בסביבות צפופות באקלים משתנה.
   • תכנון פנומנולוגי של המרחב וחקר פרמטרים הקובעים היחס הנפשי לטבע ותפיסת המרחב.
   • מקומיות: תיאוריות תכנונית וכלים לניתוח ותכנון המרחב הפתוח ולהתאמה לתכונותיו.
   • מושגים באקולוגיה והכרת ה'שכבות' האקולוגיות ותרומתן לאדם וליצורים אחרים.
   • המרחב והנוף כתשתית אקו-הנדסית.
   • אקולוגיה בעיצוב אורבאני, תכנון נחלת הכלל ויצירת מרחבים אקו-חברתיים
   • שיקום מרחבים פתוחים פגועים באמצאות אדריכלות נוף

   במהלך הקורס יתורגלו באופן מעשי כלים לניתוח והבנה של השטחים הפתוחים. יובאו דוגמאות עולמיות רבות (וגם כמה מקומיות) לאימוץ הגישה התכנונית האקו-חברתית

   פרטים נוספים
  • פנומנולוגיה, אקולוגיה ויצרנות בעיר

   מרצה:
   נעם אוסטרליץ

   הסטודיו יהוה מקום בטוח לחקירה באמצעות עיצוב (research trough design) של רעיונות חדשניים על סביבה יצרנית וחיבורים מקוריים של מבנים והמרחב שסובב אותם. הסטודנטים יעסקו בהתערבות משקמת של מרחב עירוני ותכנון מבנן המסוגל להספק את רוב צרכי הקיום בו. הסטודנטים ירכשו כלים מגוונים לחקירה פנומנולוגית, אקולוגית ואקלימית של המרחב האורבאני. הסטודנטים יפתחו ויעצבו תכונות רגשיות / חברתיות / ויזואליות באמצעי המחשה דו ותלת ממדיים.

   בעת פיתוח הפרויקט הסטודנטים יתבקשו לתת פרשנות עיצובית למושגי היסוד:

   א. פנומנולוגיה מקומית: הסטודיו יעסוק בתכנון מרחב הכולל מקבץ מבנים בתוך שכונה עירונית תוך שימוש מיטבי בתנאי התשתית המקומית לרווחת בני אדם המשתמשים בו. לשם כך יפותחו לעיצוב חוויה אנושית חיובית ובמיוחד ליצירת סביבה עבור חיי קהילה מקומית.

   ב. פוריות וצפיפות עירונית – יבחן המושג "שכונה מקיימת" והאפשרות ליצירת מרחב עירוני פורה urban spaces) (Reproductive ומחזוריות אין סופית של חומר ואנרגיה, רובד חשוב של העבודה בסטודיו יהיה למידה מצורת פעולתן של מערכות אקולוגיות ודרכי התנהלותן היצרנית.

   ג. ממחסור לשפע ומועילות  – הפרויקט ימקסם את הפוטנציאל של המרחב (אקלים, צמחיה, אדמה, מים, צליל/רעש,) למען יצירת יחסים מאוזנים של צריכה/יצור. העיצוב יתייחס למושג 'אפקטיביות אקולוגית'.

   ד. נחלת הכלל – הפרויקט 'יטה חסד' לעיר על ידי הצעת תיקון לרקמה האורבאנית ויצירת מרחב רב שימושי לטובת הכלל. הפרויקט יבחן את עצמו גם במישור האתי-חברתי תוך בחינה מתמדת של מי נהנה מהפרויקט וכיצד ניתן להתערב להגדלת מספר הנהנים ממשאבי נחלת הכלל.

    

   פרטים נוספים
  • מבוא לאדרכילות בת קיימא

   מרצה:
   נעם אוסטרליץ

   בפני אדריכלים של המאה העשרים ואחת עומד אתגר גדול של איזון בין הצורך ליצור סביבות מחיה איכותיות, בריאות, אסטטיות, ותוך כדי כך להשאיר די משאבים לדורות הבאים. יישום בפועל של אידיאל זה דורש אינטגרציה של ידע ממספר רב של דיסציפלינות ונכונות לאמץ גישות חדשניות ויצירתיות. אדריכלות בת קימא, המכונה לעיתים 'בניה ירוקה' אינה סגנון אדריכלי או מערכת דרישות הנדסיות אלא גישה שלמה שבמרכזה כבוד לתנאי המקום לחומר ולבני האדם החיים בה.

   במהלך הקרוס יילמדו היבטים תיאורטיים, טכניים ועיצוביים של 'תכנון מקיים' העושה שימוש נבון במרחב הסובב ובחומר. השיעורים יציגו עקרונות חשיבה כלליים לתכנון מבנים וגם כלים טכניים ליישום. כחלק מכל שיעור יוצגו מבנים שנבנו בגישות העונות לאתגר הקיימות ומדגימים יישום מעניין של עקרונות שנלמדו.

   פרטים נוספים
Silence is Golden