מודלים למבנים מאופסי אנרגיה, התכנותם והתאמתם ליישום בישראל

מתוך הבנה כי מבני מגורים מהווים את עיקר המבנים בישראל, מסמך זה דן באמצעים הקיימים להפחתת צריכת האנרגיה במבני מגורים בישראל בכלל, ובוחן את ההיתכנות של תכנון והקמת מבני מגורים מאופסי אנרגיה בפרט.

לקריאת המסמך

Futuristic eco dome made of glass panels set into a grass hillside. Location, National Botannical Gardens of Wales, United Kingdom.

Silence is Golden