מדיניות דיור ארוכת טווח בישראל: יישום בנייה ירוקה כאמצעי בהתמודדות עם משבר הדיור

מטרת מסמך זה לבחון כיצד מדיניות הדיור הלאומית וההתקדמות בתחום הבנייה הירוקה יכולים להשתלב ולתרום זה לזה, וכיצד יכולה הבנייה הירוקה לקדם את מטרות הפרויקט הלאומי לדיור.

לקריאה נוספת

Silence is Golden