כדאיות כלכלית של יישום בנייה ירוקה בבתי-ספר

מחקר זה אומד את התועלת מבנייה ירוקה של בתי ספר בישראל. המחקר בוחן את העלויות הנוספות של בניית בתי ספר בבנייה ירוקה בישראל ואת התועלות מבחינת חיסכון בעלויות האנרגיה והמים והתועלות החברתיות והבריאותיות עבור התלמידים וצוות המורים. עיקר העלויות מושקעות במהלך ההקמה של בתי הספר, ואילו התועלות מתקבלות במהלך שנות התפעול והפעילות. מהמחקר עולה כי בהתבסס על מחירי חשמל ומים ריאליים וקבועים, ועל ריבית ריאלית אפסית, החזר ההשקעה צפוי לאחר כ- 10 שנים, עם תועלת נקיה של כמיליון ₪ (במחירי 2016 ) לאחר 20 שנים.

לקריאת המחקר

בתי ספר

Silence is Golden