חשמל במסלול הירוק

עבודה זו, של החברה להגנת הטבע, ממליצה על עקרונות לשילוב ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בדרך שתהיה המיטבית ביותר עבור הדור הנוכחי והדורות הבאים, תוך שמירה על ערכי הטבע והמגוון הביולוגי יוצאי הדופן של ישראל. מהעבודה עולות  מסקנות חשובות הנוגעות לדרכים לייצר אנרגיה במרחב הבנוי ובמרחב הפתוח.

לקריאה נוספת

Silence is Golden