הטמעת שיקולי מגוון ושירותי מערכת אקולוגית בתכנון מרחבי: מסדרון מודיעין במקרה בוחן

מחקר זה הינו מחקר אינטגרטיבי של תכנון שטחים פתוחים לשימור המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית באזור הים-תיכוני של ישראל. למחקר שתי מטרות על: 1 )בחינת היעילות היחסית של טווח כלים אקולוגיים ותכנוניים לייצוג דגמי מגוון ביולוגי והערכת המערכת האקולוגית באזור ים-תיכוני מקוטע 2 )פיתוח גישה חדשה לתכנון שטחים פתוחים בישראל, המשמרת מגוון ביולוגי והספקת שרותי מערכת. המחקר התמקד במסדרון מודיעין המהווה חלק מתוכנית המסדרונות האקולוגיים הלאומית, ובו פסיפס של שטחים פתוחים

לקריאה נוספת

Silence is Golden