הזוכים בקול קורא למנטורינג וליווי מקצועי למסלולי אדריכלות במכללות להנדסאים

קול קורא מנטורינג - עמוד

בעקבות קול קורא שפורסם במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה והמועצה לבנייה ירוקה, קיבלו ארבע מכללות להנדסאי אדריכלות ליווי ומנטורינג
שמטרתו לחבר בין אנשי מקצוע מובילים בתחום הבנייה הירוקה והוראת האדריכלות.

ארבעת המכללות שזכו בליווי הינן: מכללת תל חי, מכללת אורט ירושלים, מכללת אורט כפר סבא והמכללה החרדית לבנות – אורט בני ברק.
שתי המכללות הראשונות שייכות למכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט) והשתיים הנוספות למשרד החינוך
מכללות אלו הציגו בהגשתן את החזון שלהן לשילוב תחום הבנייה הירוקה והפגינו שילוב של רצינות ויצירתיות בקידום הנושא.

המכללות עברו תהליך בו חודדו תכני הלימודים בתחום הבנייה הירוקה, סופקו כלי פיתוח להוראה עבור במרצים והוגדרו תכנים במטרה לחבר את הסטודנטים
לתחום הקיימות בענפי הבנייה, התכנון והביצוע.

בתום התהליך נערכה פגישה עם מספר מנטורים שבעקבותיה מפותחים בימים אלו מערכי שיעור יעודיים להנדסאי אדריכלות. מערכי שיעור אלו יועלו
לאתר האקודמיה לשימוש חופשי למרצי מסלולים אלו ובכלל

Silence is Golden