דו"ח מצב הסביבה בישראל

דו"ח זה של המשרד להגנת הסביבה מתאר את מצב הסביבה בישראל ואת המגמות שנצפו בה לאורך השנים האחרונות באמצעות נתונים רב – שנתיים ומדדים. לאחר סקירה גיאוגרפית, דמוגרפית וכלכלית קצרה, סוקר המסמך נתונים ומגמות בתחומי סביבה רבים וביניהם איכות האוויר, שינוי אקלים, מים ושפכים, נחלים, ים, קרקע, מגוון ביולוגי, קרקע, פסולת, רעש וקרינה. סקירת מדדים של איכות חיים ושביעות רצון הציבור מהסביבה חותמים דוח זה.

לקריאה נוספת

Silence is Golden